ทัวร์แคนาดา 11 วัน 7คืน 129,900 บาท เมืองแวนคูเวอร์, มลรัฐบริติชโคลัมเบีย | www.wemart.work 

ประกาศอัพเดท

ทัวร์แคนาดา 11 วัน 7คืน 129,900 บาท เมืองแวนคูเวอร์, มลรัฐบริติชโคลัมเบีย

ลงประกาศเมื่อ 12 ต.ค. 2559 อัพเดทล่าสุด 28 พ.ย. 2559 13:39:42 น. เข้าชม 305 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

http://teawcanada.com/CNDCX1.html

วันแรก กทม.- แวนคูเวอร์- สะพานแขวนคาปิลาโน
08.00 น. ทีมงานให้การต้อนรับคณะทัวร์ทุกท่านที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู ประตูหมายเลข 7-8 เคาน์เตอร์M 6- M16 สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก แอรเวย์
11.05 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก แอรเวย์ เที่ยวบินที่ CX750
15.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง *จากนั้นรอเปลี่ยนเครื่อง* เพื่อเดินทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา
16.20 น. ออกเดินทางสู่แวนคูเวอร์ แคนนาดา โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก แอรเวย์ เที่ยวบิน CX838 บริการอาหารเช้าบนเครื่องใช้เวลาบิน 12 ชั่วโมง บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล
13.15 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึง เมืองแวนคูเวอร์ มลรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา จากนั้นนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ฝั่งนอร์ท แวนคูเวอร์ จากนั้นนำท่านเดินข้ามสะพานแขวนคาปิลาโน ซึ่งเป็นสะพานที่ยาวที่สุดของแคนาดาให้ท่านได้เก็บภาพอย่างจุใจ
เย็น บริการอาหารมื้อเย็น (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Empire Landmark Hotel หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย (เมืองแวนคูเวอร์)


วันที่สอง แวนคูเวอร์- สแตนลีย์ พาร์ค - แกสทาวน์- เชคอินลงเรือสำราญ

เช้า บริการอาหารมื้อเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่สวนสแตนลีย์ ปาร์ก จุดเด่นของที่นี่คือ เสาโทเทม จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับแคนาดาเพลส นำท่านชมอาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมคือสถานีรถไฟแคนาเดียแปซิฟิก จากนั้นนำท่านท่องเที่ยว ย่านแกสทาวน์ จุดเด่นของย่านนี้คือรูปปั้นของแกสซีแจ็คซึ่งอยู่บริเวณจัตุรัสกลางเมือง จากนั้นนำท่านชมนาฬิกาเรือนแรกของโลกที่เดินได้ด้วยพลังไอน้ำ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่3) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือแวนคูเวอร์เพื่อเชคอินลงเรือสำราญ Holland America ms Nieum Amsterdam จากนั้นมุ่งหน้าสู่เทรซี่อาร์ม ฟยอร์ด
เย็น บริการอาหารมื้อเย็น (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (นอนในเรือสำราญ)


วันที่สาม Inside Passage *Cruising*
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าบนเรือสำราญ (มื้อที่ 5)
ให้ท่านได้อิสระบนเรือสำราญสุดหรูตามอัธยาศัย โดยอำนวยความสะดวก
บาร์และเลาจน์,ห้องสมุด,ห้องอินเตอร์เน็ต
ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง สระว่ายน้ำ,สปอร์ตคอร์ท,ฟิตเนต,มินิกอล์ฟ
ห้องสปา,ห้องสตรีม,บิวตี้ ซาลอน,โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่6)
เย็น บริการอาหารมื้อเย็น บนเรือสำราญ (มื้อที่ 7) 
พักผ่อนตามอัธยาศัย บนเรือสำราญ


วันที่สี่ เทรซี่อาร์มฟยอร์ดจูโน่ เมนเดลฮอลล์ กราเซียร์ โอลด์ทาวน์ เคเบิ้ลคาร์ เมาท์โรเบิรต์
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าบนเรือสำราญ (มื้อที่ 8) ให้ท่านอิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
10.00 น. เรือสำราญล่องเข้าสู่เทรซี่อาร์ม ฟยอร์ด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือสำราญ (มื้อที่ 9) คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือจูโน่หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองจูโน่ เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ จากนั้นนำท่านเข้าชมธารน้ำแข็งยักษ์เมนเดลฮอลล์กราเซียร์ จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้า ที่เมาท์โรเบิร์ต ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นที่เมืองจูโน่ ซึ่งเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงที่สำคัญของรัฐอลาสก้า 
เย็น บริการอาหารมื้อเย็น บนเรือสำราญ (มื้อที่ 10) 
22.00 น. เรือออกเดินทางจากเมืองจูโน่ มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือสแกกเวย์


วันที่ห้า เมืองสแกกเวย์

เช้า บริการอาหารมื้อเช้าบนเรือสำราญ (มื้อที่ 11) (บุฟเฟ่ต์)
07.00 น. เรือจอดเทียบที่ท่าเรือสแกกเวย์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองสแกกเวย์ ไปแสวงโชคที่ ทุ่งทองคลไดค์ โดยมีรถไฟสายไวท์พาสและยูคอนรูด ที่พาท่านเดินทางข้ามขุนเขาเพื่อให้ท่านออกเดินทางโดยรถไฟสายไว้ท์พาส เชื่อมต่อระหว่างเมืองสแกกเวย์และเมืองไวท์ฮอร์ส
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือสำราญ (มื้อที่ 12) จากนั้นนำท่านชมเมืองสแกกเวย์ จากนั้นนำท่านออกเดินทางจากท่าเรือสแกกเวย์ สู่อุทยานแห่งชาติธารน้ำแข็งกลาเซ๊ยร์เบย์
เย็น บริการอาหารมื้อเย็น บนเรือสำราญ (มื้อที่ 13)

 

วันที่หก ธารน้ำแข็งกลาเซ๊ยร์เบย์ *Inside Passage*
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าบนเรือสำราญ (มื้อที่ 14) จากนั้นนำท่านล่องเรือสู่อุทยานแห่งชาติกลาเซ๊ยร์เบย์ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือสำราญ (มื้อที่ 15) หลังอาหารให้ท่านได้อิสระกับกิจกรรมบนเรือ
เย็น บริการอาหารมื้อเย็น บนเรือสำราญ (มื้อที่ 16) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือเมือง เคทชิแกน

 

วันที่เจ็ด เมืองเคทชิแกน ชมเมือง ตกปูอลาสก้า
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าบนเรือสำราญ (มื้อที่ 17) จากนั้นเรือจอดที่ท่าเทียบเรือเคทชิแกน จากนั้นนำท่านเที่ยวชมย่านไฟแดง ที่มีชื่อเสียงในอดีต คือย่าน ครีก สตรีท
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือสำราญ (มื้อที่ 18) จากนั้นนำท่านสัมผัสกิจกรรมกับการนั่งเรือประมงเพื่อไปตกปูอลาสก้า หลังจากนั้นนำท่านกลับสู่ท่าเรือ
18.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือเคทชิเกน สู่ ท่าเรือแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
เย็น บริการอาหารมื้อเย็น บนเรือสำราญ (มื้อที่ 19)

 

วันที่แปด Inside Passage *Cruisng*
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าบนเรือสำราญ (มื้อที่ 20) จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีบนเรือ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือสำราญ (มื้อที่ 20) 
เย็น บริการอาหารมื้อเย็น บนเรือสำราญ (มื้อที่ 21)

 

วันที่เก้า แวนคูเวอร์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ช้อปปิ้งเอาท์เลต
เช้า บริการอาหารมื้อเช้าบนเรือสำราญ (มื้อที่ 22)
07.00 น. ถึงท่าเทียบเรือแวนคูเวอร์ (ให้ท่านรอฟังประกาศจากเจ้าหน้าที่) หลังจากนั้นนำท่านขึ้นจากเรือสำราญ และนำท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือ เพื่อเดินทางเข้าเมืองแวนคูเวอร์ หลังจากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มีปลาวาฬเพชณฆาต มีปลาฉลามขาวยักษ์ มีนากทะเลและแมวน้ำ จุดเด่นของที่นี่คือ ปลาวาฬเบลูก้า
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 23) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่แมกอาเธอร์เกลน ช้อปปิ้งเอาท์เลท
เย็น บริการอาหารมื้อเย็น (มื้อที่ 24) 
20.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน แวนคูเวอร์

 

วันที่สิบ แวนคูเวอร์
02.00 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก แอร์เวย์ส Cathay Pacific Air Wayเที่ยวบิน CX837 ใช้เวลาบินประมาณ 12ชั่วโมง
19.15 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ประเทศฮ่องกง 
22.20 น. ออกเดินทางสู่กทม. โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก แอร์เวย์ส Cathay Pacific Air Wayเที่ยวบิน CX713 ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชั่วโมง

 

วันที่สิบเอ็ด กทม.
00.10 น. ถึงกทม.สนามบินสุวรรณภูมิด้วยความสวัสดิภาพ และประทับใจจาก สไมล์ไทยอีโคทัวร์จำกัด ทัวร์คุณภาพ ทัวร์ราคาถูก 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก แอร์เวย์ส Cathay Pacific Air Way
-ค่าน้ำหนักสัมภาระ 23 กก.
-ค่าที่พัก 
-ค่าวีซ่าเข้าแคนาดา 
-ค่ายานพาหนะ 
-ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว 
-ค่าประกันภัยการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าวีซ่าเข้าประเทศอเมริกา
- ค่า Service fee ของทางเรือ ประมาณ 100 USD ต่อท่าน ทางเรือจะชาร์ทเข้า Cruise card ของแต่ละท่าน

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

Hunter-Gaming สุดยอดผู้ให้บริการสล็อตออนไลน์

() - เกมส์ ของเล่นเกมส์ออนไลน์ 12 เม.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 10 ครั้ง

เงินด่วน เงินทุน sme ทันใจ อนุมัติไว

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานนำเข้า ส่งออก 16 ก.พ. 2564

ราคา 1,000,000 บาท

เข้าชม 114 ครั้ง

เงินด่วน เงินทุน sme ทันใจ อนุมัติไว

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 16 ก.พ. 2564

ราคา 1,000,000 บาท

เข้าชม 111 ครั้ง

เงินด่วน เงินทุน sme ทันใจ อนุมัติไว

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะอะไหล่ 16 ก.พ. 2564

ราคา 1,000,000 บาท

เข้าชม 112 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็กราคาถูก http://www.คอกกั้นเด็ก.com

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 20 ต.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 764 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก กรงกั้นเด็ก ที่กั้นเด็ก รั้วกั้นเด็ก คอกพีวีซี คอกpvc คอกเด็กพีวีซี คอกเด็กpvc คอกกั้นเด็กpvc คอกกั้นเด็กพีวีซี

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 11 ม.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 518 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก,คอกกั้นเด็กราคาถูก,รั้วกั้นเด็ก,ที่กั้นเด็ก,คอกกันเด็ก,ที่กั้นคอกเด็ก

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 17 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 567 ครั้ง

คอกเด็ก คอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก คอกขังเด็ก คอกเลี้ยงเด็ก

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กผลิตภัณฑ์เด็ก 27 ก.พ. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 568 ครั้ง

จำหน่ายคอกกั้นเด็กราคาถูก http://www.thaihottoy.com

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 18 ต.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 667 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก คอกเด็ก คอกเด็กพีวีซี ที่กั้นคอกเด็ก

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 19 มิ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 642 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา 129,900 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : วิว
  • ความต้องการ : ต้องการขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 12 ต.ค. 2559
  • อัพเดทล่าสุด : 28 พ.ย. 2559 13:39:42 น.
  • ที่อยู่ : 98/22 หมู่1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
  • จังหวัด : ลงโฆษณาฟรี นครปฐม
  • เบอร์โทรศัพท์ : 024290554 0863089035 0833086327
  • Email : sm789@hotmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน