โครงการคนละครึ่ง เริ่มแล้ว แจกเงิน 3,000 บาท


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติโครงการคนละครึ่ง ในการแจกเงิน 3,000 บาท ให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการช่วยประชาชนออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่ง และรัฐจ่ายให้อีกครึ่งหนึ่ง รวมถึงอนุมัติการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อ รวมทั้งให้ร้านค้าเข้าร่วมโครงการ ที่เป็น ผู้ค้ารายย่อย พ่อค้าแม่ค้าขายปลีก มีเงินต่อยอดและเกิดระบบหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ รวมจำนวน 24 ล้านคน วงเงิน 5.1 หมื่นล้านบาท เพราะจะได้ประหยัดรายจ่ายประชาชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกวิธีหนึ่ง


ร้านค้าที่เข้าร่วม "คนละครึ่ง"
โครงการนี้เปิดโอกาสให้สามารถซื้อสินค้าได้จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยรัฐช่วยจ่าย 50% หรือ สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท สามารถนำไปใช้กับ แผงลอย  ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป ร้าน OTOP และผู้ประกอบการรายย่อย ที่ไม่ใช่นิติบุคคล ซึ่งกลุ่มเป้าหมายร้านค้ามีประมาณ 100,000 ร้าน แต่ไม่สามารถใช้ได้กับร้านสะดวกซื้อและร้านที่เป็นแฟรนไชส์ ครอบคลุมสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป แต่ไม่รวมลอตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และการบริการ


โครงการคนละครึ่ง เริ่มแล้ว แจกเงิน 3,000 บาท


ร้านค้า โหลดแอปฯ "ถุงเงิน"
เงื่อนไข คือ ต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย ประเภทของกิน-ของใช้ เช่น ร้านอาหารในตลาด ร้านโชห่วย หรือ ร้านธงฟ้า ส่วนร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล เช่น ร้านสะดวกซื้อ รัฐบาลจะไม่เปิดให้เข้าร่วมโครงการ โดยร้านค้าที่ลงทะเบียนต้องโหลดแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผ่าน www.คนละครึ่ง.com

โครงการคนละครึ่ง เริ่มแล้ว แจกเงิน 3,000 บาท


ประชาชนทั่วไป โหลดแอปฯ "เป๋าตัง"
เปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่าน www.คนละครึ่ง.com จำนวน 10 ล้านคน หากวันแรกไม่เต็ม จะเปิดรับวันต่อ ๆ ไปจนเต็มตามจำนวนที่กำหนด เงื่อนไข คือ ผู้ลงทะเบียนต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และต้องไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00-23.00 น.


แจ้งผลผ่าน SMS & เริ่มใช้สิทธิ
หลังจากลงทะเบียนแล้ว ภายใน 2 วันทำการ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ SMS แจ้งว่าผ่านการพิจารณาหรือไม่ เมื่อผ่านโครงการแล้ว เงื่อนไข คือ ต้องโหลดแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เพื่อเป็นช่องทางให้รัฐบาลโอนวงเงินสำหรับนำไปซื้อของกินของใช้จากร้านค้าที่เข้าร่วม โครงการนี้จะไม่ใช่การโอนเงินสดให้ไปกดใช้เอง เพื่อป้องกันการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เริ่มใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ตั้งแต่ วันที่ 23 ตุลาคม 2563 หรือหลังจากได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 

โครงการคนละครึ่ง เริ่มแล้ว แจกเงิน 3,000 บาท


เงื่อนไขการใช้เงินจ่ายคนละครึ่ง !!
1. โครงการนี้รัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าซื้อสินค้าให้ 50% ของมูลค่าสินค้า แต่ไม่เกินวันละ 100 บาทต่อวันต่อคน และตลอดทั้งโครงการให้สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ยกตัวอย่าง หากซื้อสินค้าจำนวน 200 บาท เราจ่ายเอง 100 บาท รัฐบาลจ่ายให้ 100 บาท หรือกรณีที่ซื้อสินค้า 350 บาท เราต้องจ่ายเอง 250 บาท รัฐบาลจ่ายให้ 100 บาทต่อวันเท่านั้น
2. การซื้อสินค้าจะต้องจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เท่านั้น ดังนั้น ก่อนซื้อสินค้า ต้องเติมเงินเข้าแอปฯ เป๋าตังให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นนำไปสแกนกับแอปพลิเคชัน ถุงเงิน ของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง
3. หลังจากซื้อสินค้า รัฐบาลจะโอนเงินให้กับร้านค้าจำนวน 50% ของสินค้าที่ซื้อ สูงสุด 100 บาท ให้กับร้านค้าในวันถัดไป
4. หากผ่านการลงทะเบียนแล้วไม่ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน จะถูกตัดสิทธิ์ และรัฐบาลจะโอนสิทธิ์ให้กับคนอื่นแทน


 โครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ฉลองปีใหม่

 

คนละครึ่ง 2.5 ล้านสิทธิ เต็มแล้ว
โครงการคนละครึ่งซึ่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพิ่มเติม จำนวน 2.5 ล้านสิทธิ ภายใต้กลุ่มเป้าหมาย 10 ล้านสิทธิ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 11 พ.ย. 2563 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com มีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอย่างมากและลงทะเบียนครบจำนวนในเวลาอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ระบบจะทำการตรวจสอบและส่ง SMS แจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 3 วัน สำหรับยอดลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบและยอดผู้ที่ได้รับสิทธิที่ถูกตัดสิทธิจากการไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน จะมีการรวบรวมมาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใหม่ต่อไป

 

โครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ฉลองปีใหม่


เป๋าตัง ใช้ได้ถึง 31 ธ.ค. 2563
นอกจากนี้ ขอย้ำว่าประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จและได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์แล้ว ขอให้รีบติดตั้งแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" รวมทั้งยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย โดยท่านสามารถเติมเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ตามต้องการเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ก็จะสามารถใช้สิทธิซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการร้านค้าที่มีแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ที่เข้าร่วมโครงการได้ทันที ซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 หากไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับจากวันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ ท่านจะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อีก


โครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ฉลองปีใหม่


โครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ฉลองปีใหม่
หลังจากที่โครงการคนละครึ่ง ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม โดยวันนี้กระทรวงการคลังได้เปิดลงทะเบียนรอบเก็บตกอีกครั้ง มีผู้เข้ามาลงทะเบียนครบ 10 ล้านคนแล้ว ซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลัง ก็อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 จะขยายเวลาโครงการไปจนถึงต้นปีหน้า เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศในช่วงหลังปีใหม่ด้วย คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือน ธ.ค.นี้


โครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ฉลองปีใหม่


เพิ่มสิทธิ โครงการคนละครึ่ง
โครงการคนละครึ่ง เฟส 2 ต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ผู้ที่เคยได้รับสิทธิแล้วสามารถเข้าร่วมโครงการเฟส 2 ได้เลย โดยไม่ต้องลงทะเบียน ซึ่งหากผู้ที่ได้รับสิทธิไปแล้ว ไม่อยากเข้าร่วมโครงการต่อ กระทรวงการคลังก็จะเปิดปุ่ม ให้เข้าไปสามารถยกเลิกการเข้าร่วมโครงการได้ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดของโครงการจะต้องมีการหารือกันอีกครั้ง ว่าจะขยายรูปแบบโครงการอย่างไร ทั้งการขยายสิทธิผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 10 ล้านคน รวมถึงการเพิ่มวงเงินในโครงการดังกล่าวด้วย
Cr.Kapook,Trueid,ฐานเศรษฐกิจ,สมาร์ทการ์ด,the bangkok insight,ช่อง 3,