เมืองอุดรธธานี เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าหนองหัวคู ที่ทำการเขตห้ามล่าผู้มีชีวิต | www.wemart.work 

ประกาศอัพเดท

เมืองอุดรธธานี เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าหนองหัวคู ที่ทำการเขตห้ามล่าผู้มีชีวิต

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 00:57:52 น. เข้าชม 206 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

อุดรธานี เป็นบุรีใหญ่ในภาคสุริยาออกเฉียงทิศเหนือและเป็นสูญสิ้นปฏิบัติการการกลุ่มจังหวัดภาคดวงอาทิตย์ออกย้วยทิศเหนือตอนบน 1 ของสยาม เหม็นยางอุดรและเป็นหายกลางทำเลที่ตั้งลุ่มน้ำโขง เดิมทำเลที่ตั้งตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับภาราเวียงจันทน์ แคว้นล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการตั้งแต่งให้เป็นเมืองเด่นของหัวภาราฝ่ายทิศเหนือดั่งเป็นทางการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงกระจ่างศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวพาราฝ่ายนอกเหนือ คือ นครกุมภวาปี นครหนองหาน พารานครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 564 กิโล มีขอบเขตประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 7,331,438.75 ไร่) ระดับที่ 4 ของภาคสุริยาออกเฉลียงทิศเหนือ และยังมีที่อยู่ความศิวิไลซ์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของแว่นแคว้นและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิรัฐที่อุดมดีพร้อม ธานีจังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีละแวกบริหารกว้างใหญ่ใหญ่หัวในแว่นแคว้น ล่าสุดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางกลางการการติดต่อสื่อสารทั้งโพยมันและทางถนนของภาคตะวันออกเฉียงทิศอุดร เป็นศูนย์กลางกลางกลุ่มงานราชการและด้านเศรษฐกิจแห่งเอ็ด 1ของภาคพระอาทิตย์ออกทแยงทิศเหนือและภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีสูญสิ้นหารือและวัฒนธรรมภาคพระอาทิตย์ออกเลี่ยงนอกเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบว่า อาณาเขตทำเลที่ตั้งที่เป็นจังหวัดอุดรธานีในสมัยนี้ เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของคนมาตั้งแต่สมัยก่อนเหตุการณ์ในอดีตเดา 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหานและภาพเขียนหนังสือสีบนผนังถ้ำที่อ.บ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นดั่งดีจนเป็นที่ยอมรับเหม็นยางอุดรยอมรับในแวดวงศึกษาพงศาวดารและโบราณคดีวิทยาระหว่างแว่นแคว้นว่า ท้องที่ที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมานพก่อนตำนานที่บุรีจังหวัดอุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความเจริญเติบโตในตำแหน่งสูง และอาจสอนความเติบโตนี้ไปสู่มณฑลจีนก็อาจเป็นได้ โดยแต่ดุจยิ่งภาชนะดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคาดคะเนว่าอาจเป็นเครื่องลายครามสีลายเส้นที่เก่ายิ่งของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเติบใหญ่ที่บ้านเชียงแล้ว เขตที่เป็นบุรีจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่สึงของคนสืบต่อมาอีกจนจนกว่าสมัยตำนานของไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีลพบุรี และภาพประพันธ์ปูนบนผนังพระอุโบสถที่ปรักหักพังละแวกทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยเท้าบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่ดังนี้ยังไม่กำเนิดหลักฐานชื่ออุดรธานีกำเนิดในเหตุการณ์ในอดีตแต่อย่างใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร พื้นที่ที่เป็นเมืองจังหวัดอุดรธานีบังเกิดในตำนานครั้นราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงหลักเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระนเรศวรอติราชยกทัพไปช่วยรบ แต่จนถึงกองทัพไทยมาถึงมณฑลหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรเมืองหน้าด่านของภาราเวียงจันทน์ สมเด็จพระพระราชามหาราชป่วยด้วยไข้ฝีดาษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่ประเทศหนองบัวลำภูนี่แหละคาดการณ์ว่าเคยเป็นนครที่มีความเติบโตมาตั้งแต่สมัยขอมแตกฉานแรง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น จังหวัดอุดรธานีได้สัมพันธ์กับการศึกศึกสงคราม กล่าวคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์ยกทัพเข้ามายึดภารานครราชสีมา ซึ่งมีช้างเท้าหน้าคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) พหลเจ้าอนุพงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่ภาราหนองบัวลำภู และได้ต่อต้านกับพยู่ห์ไทยและชาวพาราเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุพงศ์แตกพ่ายไป แม้กระทั่งในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คาดคะเนปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวพันมาจากพวกฮ่อซึ่งกองทัพไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วขณะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นกระจ่างศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยบาทาเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อการร้ายกำเริบเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลจังหวัดอุดรธานีและฝั่งซ้ายสายน้ำโขง และมีท่วงท่าจะร้ายแรง บาท 1สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นตระหนักศิลปาคม เป็นผู้นำทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นนายทัพใหญ่ฝ่ายทิศอุดร ไปกระทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นพาราอุดรธานีก็ยังไม่กำเนิดชื่อ เพียงแต่ปรากฏชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นกับมณฑลจังหวัดหนองคายขึ้นการถือบังเ***ยนกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีวิวาทกับประเทศฝรั่งเศส เกี่ยวพันจากชาวตะวันตกเศลงกลาว เขมร และญวนเป็นอาณานิคม เรียกว่า "กรณีถกเถียง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระความรอบรู้ญาณของตีนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเหตุด้วยเก็บรักษามณฑลไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ประเทศฝรั่งเศส และตามสนธิข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่าง 2 บ้านเมือง มีข้อแม้ห้ามเมืองสยามตั้งกองทหารและป้อมด่านอยู่ในแสงสว่าง 25 กม.ของฝั่งลำน้ำโขง ดังนั้น คณะทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรนิจสินอยู่ที่พาราหนองคาย อันเป็นเมืองแกนกลางกลางของหัวภาราหรือมณฑลอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นเข้าใจศิลปาคมเป็นข้าราชสำนักใหญ่สำเร็จราชการ จำต้องอพยพขับย้ายลึกเข้ามาเมื่อหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจ.จังหวัดอุดรธานีสมัยนี้) ห่างจากฝั่งสายน้ำโขงกว่า 50 กิโล ครั้นเมื่อทรงวิเคราะห์เห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีชัยภูมิเหมาะสม เพราะมีถิ่นน้ำดี เช่น หนองนาเกลือแกง (หนองประจักษ์สมัยนี้) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมทรงบัญชาการให้ตั้งหมดไปมณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าเมืองจังหวัดอุดรธานีได้เกิดขึ้นโดยประจวบเหมาะเพราะว่าเหตุทางด้านความมั่นคงและการนครระหว่างแว่นแคว้น อีกทั้งเหตุผลทางการค้า การการติดต่อสื่อสารในอดีต ทำนองไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาเกิดในชื่อภาราเมื่อราวปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งประเทศอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร "ต้นโพธิ์ เนติโพธิ์") พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีทางพระบรมราชวโรงการให้จัดตั้งพาราอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นหมดไปกลางของมณฑลอุดร ทั้งหมด บุรี อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ไข่มุกในสมัยนั้น หลังการผันแปรการดำเนินงานจากแนวทางสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นรูปแบบประชาธิปไตย ครั้นวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการปรับปรุงระเบียบการเหม็นยางอุดรบริหารราชการราชอาณาจักร เลิกการปกครองในระบบมณฑลในส่วนภูมิภาคยังคงมากเกินเนื้อๆบุรีและอำเภอแค่นั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปมากเกินปางบุรี "อุดรธานี" เฉพาะ แบบไรก็ตามจังหวัดอุดรธานียังคงมีกลุ่มงานร.ด้านการบริหารของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนภาคที่แสดงเค้าโครงของสูญสิ้นกลางการปกครองในเขตอิสานตอนบน เช่น ที่ทำการดูแลงานการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเขต 4 เป็นต้น แหล่งท่องตะลอนทางธรรมชาติ[แก้] สวนทั่วไปหนองเข้าใจ สวนส่วนรวมหนองเข้าใจ อ.เมืองอุดรธานี ภูฝอยลม อำเภอหนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนเทพนิรมิต(สวนลิง),วัดถ้ำผาสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-สะพานหิน-ลานหินงาม3จังหวัดในวนอุทยานเขาสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี คันนาห้วยหลวง อำเภอนครจังหวัดอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อ.นายูง อ่างเก็บน้ำพาน อำเภอสร้างคอมเหม็นยางอุดร อุทยานพงศาวดารภูบาท 1,น้ำตกตาดน้ำพุ(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อำเภอบ้านผือ คำชะโนด อ.บ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกพิมานทอง,น้ำตกผาทอง(คณะพิทักษ์สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอวังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อ.น้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,คันนาลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานภูเขาสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,กว๊านผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อ.โนนสะอาด วนอุทยานภูบาทต้นบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(ซอกเขาขาด) อ.บ้านผือ สวนแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำราชสีห์ อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บน้ำคำหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราชสีห์) อ.หนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(หน่วยคุ้มครองสวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อ.หนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาแฟน,รอยรอยพระบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมสมบัติพัสถาน,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อ.วังสามหมอ อู่ท่องตะลอนทางพงศาวดารและโบราณคดี[แก้] ที่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักเมืองธานีจังหวัดอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม อ.นครอุดรธานี ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียง อ.หนองหาน รอยพระบาทหลังเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวบาน อำเภอบ้านผือ วัดพระพุทธบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักประเทศจ.จังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี อ.นคร วัดมัชฌิมาวาส อ.เมืองจังหวัดอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมโซเดียมคลอไรด์เกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อำเภอพิบูลย์รักษา ถ้ำราศีสิงห์ อำเภอกุดจับ วัดถ้ำสหาย อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านป่าข่า อ.ภารา วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อำเภอวังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอวังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อ.วังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อ.นายูง วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม สาวกหลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันใจ) อำเภอหนองแสง วัดเขาช่องชาด อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร ที่อยู่ประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ อ.มณฑลอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบุณฑริก(วัดภูพระบาท)อำเภอหนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่สิ่ง ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อำเภอบ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาผดุง ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิจริงโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต สาวกเอกหลวงตามหาบัว)อ.หนองวัวซอ ที่ท่องเดินทางศิลปขนมธรรมเนียมรีตและกิจกรรม[แก้] งานสังเวยบูชากรมหลวงแจ่มแจ้ง อ.มณฑล ณ ละแวกอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสักการะเสาหลักเมือง มกราคม ของทุกปี งานสักการะศาลเทพารักษ์ มกราคม ของทุกปี งานสักการะรอยเท้าบัวบก อ.บ้านผือ จัดแถววัดพุทธเจ้าบากบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ พระจันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนของกิน สงกรานต์พาราอุดรธานี อ.พาราจังหวัดอุดรธานี จัดในช่วงวันวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เดือนที่ 4ของทุกปี แถวสวนทั่วไปหนองกระจ่าง และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานประเพณีบุญดอกไม้เพลิงล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ แข 6 งานบุญประทัดกือ(ดอกไม้ไฟ10ล้าน)ชื่องาน เบิ่งมองศิลปะถิ่นภูไทเอ้ดอกไม้เพลิงใหญ่วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จัดบริเวณสวนส่วนรวมหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานแต่งตั้งอำเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปถิ่นภูไทตำนานความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดแถวลานภาระหน้าที่ว่าการอ.วังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ.กุมภวาปี ช่วงออกวรุณของทุกปี งานงานเทศกาลโคมลม อำเภอพิบูลย์รักษ์ ในช่วงจันทร์พฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจ.อุดรธานี อ.พาราอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อ.นครอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 เดือนธันวาคม ของทุกปี งานรำสังเวยเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักพาราอำเภอบ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 เดือนธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานเยี่ยงอย่างบุญบั้งไฟคำชะโนด คำชะโนด อำเภอบ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อ.หนองหานเหม็นยางอุดร ที่อยู่ขายผ้าพื้นมณฑล บ้านป่าข่า ตำบลนาข่า อ.พาราจังหวัดอุดรธานี งานทุ่งศรีมณฑล งานกาชาด ธานีจังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีนคร จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี เส้นทางเชื่อมการท่องเที่ยวกับธานีใกล้ใกล้[แก้] จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระพระราชา-ถ้ำไอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งงอ อุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนประวัติศาสตร์ภูพระบาท-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเพิ่มให้-หาดหนังสือ-แก่งงอตัว-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง อุดรธานี-จังหวัดหนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เมืองคุก-ตะพานมิตรภาพ-ท่าเสด็จ-ศาลาแก้วกู่ อุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-เขื่อนอุบลรัตน์-วัดพระพุทธบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม อุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อรังสรรค์เหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระวังภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความรอบรู้สุขสันต์-วัดถ้ำสุมณฑา-ทำนบน้ำอูน จังหวัดอุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-เขื่อนลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-เขื่อนลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาร์สหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนสาธารณะ/สวนวิชาพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนทั่วไปหนองกระจ่างศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งมณฑลอุดรธานี เดิมร้องเรียกว่า หนองนาเกลือสมุทร ตั้งอยู่ทางทิศดวงอาทิตย์ตกของตัว ประเทศเหตุด้วยเป็นเกียรติยศแก่พลตรีพระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งนครอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลภาราอุดรธานีได้กระทำปฏิรูปหนองตระหนักขึ้นใหม่ สำหรับถวายเป็นราชสักการะแด่ตีนสมเด็จพระผู้เป็นเจ้าอยู่หัว สัมพันธ์ในวโรกาสทรงโตขึ้นพระชนมฝนครบ 5 รอบ โดยแถวตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อม ปลูกไม้มาลีปลำดับชั้นหลายชนิดสวยงามมาก ทำสะพานเชื่อมโยงระหว่างเกาะ มีธารายนต์ หอน. และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีพลเมืองไปพักผ่อนและออกศักดากายเป็นปริมาณมาก ทางด้านทิศสุริยาตกทแยงทิศเหนือจะมีพระทำเนียบหนองเข้าใจซึ่งเคยเป็นที่ตีตราของเท้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่นดินประจุบัน เหม็นยางอุดร 2. สวนสาธารณะหนองสิม เป็นสวนส่วนรวมในย่านท้องถิ่นที่จะให้บริการแก่ราษฎรเหตุด้วยเป็นสถานที่ใช้ในการออกอำนาจกาย พักผ่อน ซึ้งชั้นในได้มีการจัดภูมิประเทศเพราะว่าทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนส่วนกลางอัมพุชินี เป็นสวนสาธารณะเพราะด้วยใช้ออกอำนาจกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนสาธารณะอัมพุชินีตั้วอยู่ชั้นในเขตอ.ประเทศอุดรธานี ข้างในจัดเป็นสวนกระหย่อมปลูกไม้ใหญ่แต่งไว้อย่างสละสลวย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงธารายนต์ให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนส่วนกลางหนองบัวยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์์นิจสินบุรีอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จ.อุดรธานี 4.สวนวิชาพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วรุณกัณฑ์มหาราชินี ภาคอาทิตย์ออกเฉียงนอกเหนือ อุทยาน[แก้] จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งเขาและป่าไม้ที่อุดมบริบูรณ์ เป็น1ใน5บุรี(นครราชสีมา-แควมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-แควชี-สายน้ำพรหม-สายธารเชิญ,เลย-สายน้ำเลย-สายธารพอง-แม่น้ำเหือง,อุดรธานี-แควการสู้รบ-ลำน้ำปาว-ลำธารห้วยหลวง,สกลนคร-ลำน้ำศึกสงคราม-ลำธารายนต์ง-แควก่ำ) ที่เป็นที่อยู่ต้นน้ำลำธารสายธารที่เอ้ของภาคสุริยาออกเลี่ยงนอกเหนือ มีอุทยาน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าที่เอ้แบบนี้เหม็นยางอุดร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านแจ่มแจ้ง ตำบลนายูง อำเภอนายูง เมืองจังหวัดอุดรธานี(จังหวัดอุดรธานี-เลย-จังหวัดหนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่กระทำการแผนการท่องเดินทางเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อ.หนองแสง(กรมอุทยานแห่งชาติคนป่าและพันธุ์พืชเตรียมการโฆษิตเป็นสวนแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ เมืองจังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ อุดรธานี,ภูผาเมือง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู มีกลุ่มดูแลอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่จังหวัดจังหวัดอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(สกลนคร,อุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่กระทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร มีหน่วยป้องกันสวนฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอ.วังสามหมอบุรีอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ บุรีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูเขาสวนกวาง ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด ธานีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อ.หนองแสง บุรีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูบาทาบัวบก ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลประเทศพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธธานี เขตห้ามล่าปราณีป่าหนองหัวคู ที่ทำเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อ.พารา เมืองอุดรธานี เขตห้ามล่าปราณีป่าหนองหานกุมภวาปี ที่ทำเขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอกุมภวาปี บุรีอุดรธานี เขตห้ามล่าปราณีป่าลำปาว ที่กระทำการเขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อาณาเขตแหลมโนนลอยเมฆ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์(ทั่วถึงพื้นที่อ.สหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์และพื้นที่อำเภอศรีธาตุ,วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี) ที่ท่องเที่ยวล่องแพที่สำคัญ[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อ.สร้างคอม(ปิดท่องเที่ยวพระจันทร์เดือนมิถุนายน-ก.ค.ทุกปีเหตุด้วยบูรณะระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อำเภอหนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อำเภอกุมภวาปี ล่องแพเขื่อนกั้นน้ำลำพันชาด/วังใหญ่ อ.วังสามหมอ ล่องแพคันนาห้วยหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี สถานที่เด่นทางตำนาน/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] อุทยานประวัติศาสตร์ภูเท้า ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูเท้าอ.บ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑสถานประเทศอุดรธานี อำเภอพารา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่สว่าง โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อำเภอโนนสะอาด พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อ.พาราอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่จันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมืองอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาชนรวมพลพัฒนาราม อ.พาราอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยกระไดสุคติ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลศีลธรรมสถูป อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่บุญพระจันทร์ กมโล วัดป่าสันติภาพกาวาส อำเภอไชยวาน ที่อยู่ศึกษาและท่องตะลอนเชิงเหตุการณ์ในอดีตโฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

sutthichaicarbide.com จำหน่าย หินเพชรลับคมใบเลื่อยคาร์ไบด์และ ใบคัตเตอร์คาร์ไบด์และใบมีดคาร์ไบด์ และบริการลับคมมีดคาร์ไบด์, ลับคมดอกเร้าเตอร์, ลับคมใบคัตเตอร์

() - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 15 ธ.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 36 ครั้ง

Joker Slot เกมออนไลน์ สล็อตโจ๊กเกอร์ เล่นบนมือถือ 2020

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - เกมส์ ของเล่นเกมส์ออนไลน์ 17 ส.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 278 ครั้ง

สุทธิชัยคาร์ไบด์การช่าง จำหน่าย หินเพชรลับคมใบเลื่อยคาร์ไบด์และ ใบคัตเตอร์คาร์ไบด์และใบมีดคาร์ไบด์ และบริการลับคมมีดคาร์ไบด์, ลับคมดอกเร้าเตอร์, ลับคมใบคัตเตอร์

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 11 ส.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 271 ครั้ง

ฝาครอบปลั๊ก สั่งผลิตได้ตามขนาด ตามแบบที่ต้องการ

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 15 ม.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 2 ครั้ง

Garden Shredder เครื่องขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน หรือขนาดกลางสำหรับสวน เศรษฐกิจพอเพียง สร้างรายได้จากขยะทั้งหลายในบ้าน สำนักงาน สวนผักผลไม้ สถานที่ก่อสร้างให้เป็นเงิน ได้บ้าน สำนักงาน สวน ไร่นาที่สวยงามกลับคืนมาอีกด้วย นำมาทำน้ำหมัก หั่นสมุนไพร ทำปุ๋ยพืชสด

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 11 ธ.ค. 2559

ราคา 150 บาท

เข้าชม 468 ครั้ง

Rice Cleaner CC-80 ก่อนทำการสีข้าว ต้องทำความสะอาดข้าวเปลือกที่ได้มา แยกสิ่งปนเปื้อนต่างๆเช่นดิน กรวด หิน ใบวัชพิชออกก่อน ช่วยยืดอายุเครื่องสีข้าว และได้ข้าวที่สีแล้วสะอาดปราศจากวัตถุเจือปน จึงขายข้าวได้ในราคาสูง เครื่องทำความสะอาดนี้มาพร้อมตะแกรงร่อน 4 ช

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 21 ก.พ. 2562

ราคา 20,000 บาท

เข้าชม 381 ครั้ง

Alfalfa Timothy hay Alfalfa2014 by Dr.Vet : หมอเล็ก หญ้าคุณภาพเยี่ยม สด ใหม่ หอม จ่ายในราคาเบาๆกระเป๋า นึกถึงอัลฟัลฟ่า-ทิโมธี นึกถึงเราAlfalfa by Dr.Vet สั่งหญ้าที่ Line ID : popcorn579 หรือโทร.0830940708 Email : alfalfabydrvet@gmail.com

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - ต้นไม้ สัตว์เลี้ยงอาหารสัตว์ 31 ธ.ค. 2559

ราคา 70 บาท

เข้าชม 394 ครั้ง

ขายระนาดเอก ระนาดเอกผืนไม้ชิงชัน Thai Classical Xylophone ลูกหลานไทยไม่ทิ้งศาสตร์-ศิลป์ความเป็นไทย วัฒนาธรรมอันสวยงามละเมียดละไม รักษ์ศาสตร์และศิลป์ของชาติ ส่งเสริมลูกหลานเล่นดนตรีไทย วัฒนธรรมอันสวยงาม ละเมียดละไมเมื่อได้สัมผัส พาคุณท่องไปในโลกของดนตรี สร

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - เครื่องดนตรีเครื่องดนตรีไทย 31 ธ.ค. 2559

ราคา 13,000 บาท

เข้าชม 409 ครั้ง

D Condo Sukumvit condoใหม่ตกแต่งครบ ติดBTS Bearing ใกล้ทางด่วนบางนา ห้องมุม วิวสระ ขาย หรือให้เช่า ดีคอนโด สุขุมวิท จากแสนสิริ ห้องสวยสุดๆของโครงการ 62.20 ตรม. ระเบียงตะวันออก 2น,2น้ำ แถมแอร์ 3 เครื่อง,ตู้เย็น,เครื่องเล่นDVD,microwave,LED TV32นิ้ว 2 เครื่

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียม 31 ธ.ค. 2559

ราคา 7,300,000 บาท

เข้าชม 438 ครั้ง

Condominium สูง 24 ชั้น ห้องพักอาศัยจำนวน 892 ยูนิต สร้างเสร็จเรียบร้อย พร้อมเข้าอยู่ ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ และค่าส่วนกลาง 2 ปี ติดแนวรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายMRTสายสีม่วง เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนด่านสุขสวัสดิ์ รีบมาจับจองก่อนหมดโอกาสทอง คอนโดทำเลเย

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียม 31 ธ.ค. 2559

ราคา 2,200,000 บาท

เข้าชม 399 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 00:57:52 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : ลงโฆษณาฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน